עבור שם המשתמש: הקלידו, באותיות אנגליות, את שלושת האותיות המרכיבות את ראשי התיבות של שמו של ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. עבור הסיסמה: הקלידו את ארבע הספרות המרכיבות את השנה בה הוקמה מדינת ישראל.