who-we-areמי אנחנו

friendsמי הם המארחים?

המארחים המשתתפים ברשת האירוח של חיבורים הם נוצרים אוונגליים (אמונתם מבוססת על התנ”ך). הם מאמינים באלוהי ישראל ומתוך אמונה זו לכל המארחים אהבה כנה לישראל ולישראלים/יהודים.

מדוע הם מארחים?

המארחים המשתתפים ברשת האירוח של חיבורים בחרו לארח מפני שהם מאמינים כי זוהי דרך אמיתית ובעלת משמעות להביע את אהבתם ותמיכתם בישראל ובישראלים. בדרך זו הם גם יכולים ללמוד ממקור ראשון אודות ישראל (במקום גרסת התקשורת). המארחים מבינים שזוהי הזדמנות מיוחדת עבורם, ועבור המטיילים הישראלים, לפגוש אחד בשני, לפתוח את האפשרות לדעת יותר אודות הארצות, התרבויות והאמונות של כל אחד מהצדדים. המארחים מבקשים לעודד את הישראלים ועל ידי כך שהם מארחים, הם יכולים לעשות זאת מביתם שלהם.

קרא עוד